Impressum
 
Firma:
ASOTRA POLSKA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba:
Ul. Sączewskiego 15
PL-42-500 BĘDZIN

Rejestr przedsiębiorców:
KRS 0000405900 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy
NIP / VAT UE: PL2050002976.
Kapitał zakładowy 200.000 PLN w całości wpłacony.

Przedmiot działalności: spedycja i transport ładunków, usługi logistyczne.

Pracujemy wyłącznie na podstawie Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych (OPWS), które znajdują się u nas do wglądu.